Aktualności

Komunikat m.st. Warszawy – nowy system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  OD STYCZNIA 2022 r. W WARSZAWIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NOWY SYSTEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy Opłata jest naliczana od gospodarstwa domowego i stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na nieruchomości oraz odpowiedniej stawki opłaty, ustalonej dla danego rodzaju zabudowy. zabudowa wielolokalowa: Stawka dla gospodarstwa domowego wynosi 85 zł miesięcznie. zabudowa jednorodzinna: Stawki dla gospodarstw domowych wynoszą: 107 zł miesięcznie; 98 zł miesięcznie w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów. Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która pozostała w systemie miejskim (https://warszawa19115.pl/-/nieruchomosci-objete-systemem-gospodarki-odpadami-komunalnymi-od-1-sierpnia-2020-r-)   Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników, częstotliwości ich opróżnień oraz odpowiedniej stawki opłaty za pojemnik. Wysokość stawek jest ustalana w zależności od pojemności pojemnika. Wykaz ustalonych stawek opłaty znajduje się na stronie www.warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach   Nieruchomość, którą w części zamieszkują mieszkańcy, a w części jej nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne:   Opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla każdej z części nieruchomości. Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Wysokość opłaty wynosi: 181,90 zł rocznie od domku letniskowego, dla nieruchomości, na której są domki letniskowe; 181,90 zł rocznie dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Powyższe stawki zostały ustalone dla gospodarstw, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują śmieci. Dla tych, które będą to robić w sposób nieprawidłowy lub nie będą prowadzić segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla gospodarstw segregujących śmieci.   System pomocowy: Od stycznia 2022 r. mieszkańcy mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego (dot. prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 netto miesięcznie). Uchwała Rady Miasta: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1B5A1CEC-08F7-4F47-B499-94DD2A6EEA91,frameless.htm   Deklaracje W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (np. właściciele domów jednorodzinnych, zarządy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych). Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana. PAMIĘTAJ! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji. Dla takich nieruchomości deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej. Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy. Opłaty – ważne terminy Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego) albo gotówką, w kasach urzędów dzielnic oraz w wybranych placówkach pocztowych. PAMIĘTAJ! Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 r. Więcej informacji na stronie www.warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach  

Informacja dla interesantów – nieczynna siedziba w dniu 24 grudnia 2021r. (Wigilia)

Szanowni Państwo, Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników ZGN Wawer, wyznacza się dzień 24 grudnia 2021r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy, ze względu na przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r. Święto Bożego Narodzenia.    Wesołych Świąt Pełnych ciepła, spokoju i radości, Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą Dyrekcja oraz Pracownicy ZGN Wawer.

Zorganizuj wydarzenie na Targowisku Falenica!

Serdecznie zapraszamy organizacje i stowarzyszenia działające w Wawrze do współtworzenia z nami kultowego w Wawrze miejsca, jakim jest Targowisko Falenica. Niedziele na Targowisku mogą być zaaranżowane pod wydarzenia kulturalne, targi, lokalne inicjatywy. Targowisko Falenica jest nie tylko miejscem przeznaczonym na handel, ale także Centrum Lokalnym dedykowanym kulturze, rekreacji i działaniom społecznym. Wszystkie wydarzenia powinny uwzględniać działanie na rzecz mieszkańców oraz promocję Targowiska. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z panem Marcinem Zdanowiczem, adres e-mail: mzdanowicz@um.warszawa.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer działając na podstawie art. 35 ust. 1 oraz § 4 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonych do wydzierżawienia: wykaz nr 70/2021 – ul. Bysławska 83, wykaz nr 71/2021 – ul. Dmuchawcowa 11, wykaz nr 72/2021- Patriotów 103, wykaz nr 73/2021 – ul. Popradzka 3, wykaz nr 74/2021- ul. Sztumska 31

Wykaz nr 75/2021 nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę czasową

Wykaz nr 60/2021 nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę czasową : Wykaz 75_2021

Informacja w sprawie rozpatrzenia skarg

Informacja z dnia 27 września 2021r. w sprawie rozpatrzenia skarg dot. konkursu z dnia 05.08.2021r. na dzierżawę 42 stanowisk do handlu z samochodu na Targowisku Falenica. Treść informacji: Informacja

Komunikat o zamknięciu konkursu z dnia 05.08.2021r. na dzierżawę 42 stanowisk do handlu z samochodu z 21 września 2021r.

Komunikat o zamknięciu konkursu z dnia 05.08.2021r. na dzierżawę 42 stanowisk do handlu z samochodu z 21 września 2021r. Pobierz: Zamknięcie konkursu

Komunikat nr 1 z dnia 27.08.2021r. – wykaz ofert złożonych w konkursie z dnia 5.08.2021r. na dzierżawę stanowisk na terenie Targowiska Falenica

Wykaz ofert złożonych w konkursie z dnia 5.08.2021r. na dzierżawę stanowisk na terenie Targowiska Falenica położonym w Warszawie przy. ul. Trocinowej 1. Do pobrania : Komunikat nr 1

Ogłoszenie pisemnego konkursu na ofertę dzierżawy stanowisk do prowadzenia działalności na terenie Targowiska Falenica z dnia 5 sierpnia 2021r.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer zawiadamia, że z dniem 9 sierpnia 2021 r. ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę 42 stanowisk wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej z samochodu, na terenie Targowiska Falenica, położonego przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie na okres do 3 lat. Treść ogłoszenia i dokumenty : Konkurs Załącznik nr 3 do umowy: Oświadczenie 777