Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer informuje, że obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości „odroczenia” płatności z tytułu opłat bieżących za zajmowany lokal mieszkalny z zasobu m.st. Warszawy, z powodu obecnej sytuacji wynikającej ze stanu trwającej epidemii i spowodowanych nią ograniczeń powodujących utratę źródeł utrzymania gospodarstw domowych.

 

Informujemy, że najemca, który ma obecnie trudności z terminową zapłatą bieżących opłat za lokal może skorzystać z ulgi w spłacie należności na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały nr 2643/2010 oznacza to, że najemca może wystąpić z wnioskiem o odroczenie płatności, zaraz następnego dnia po tym, gdy należność staje się wymagalna. Nie ma w tej chwili innej ścieżki prawnej – co oznacza, że taka sytuacja musi być powtarzana co miesiąc.