Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy nr 7/2020 z dnia 2 czerwca 2020r. wyznacza się dzień 12 czerwca 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGN Wawer – w zamian pracownicy ZGN Wawer pracują w sobotę 20 czerwca 2020r.