INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

 

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne w Polsce oraz mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, jak również naszych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Zakładzie do spraw absolutnie koniecznych.

Na podstawie § 12 pkt. 4 w związku z pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam następujące ograniczenia:

Wszelkie sprawy wymagające wizyty w siedzibie ZGN Wawer będą odbywały się w następującym rygorze sanitarnym:

  1. Interesanci będą przyjmowaniu pojedynczo w wydzielonym pomieszczeniu wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i godziny.
  2. Wchodząc do siedziby ZGN Wawer należy zdezynfekować ręce.
  3. Interesanci muszą mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz posiadać własny długopis.
  4. Po zakończeniu spotkania z interesantem pomieszczenie poddane będzie dezynfekcji i minimum 30 min. wietrzeniu.
  5. Zabrania się przyjmowania interesantów w siedzibie ZGN Wawer poza wyznaczonym miejscem.

 

Jednoczenie zachęcam wszystkich Państwa do załatwiania wszelkich spraw on‑line, telefonicznie lub za pomocą poniższych środków komunikacji:

  1. Telefon – 22 277 35 00
  2. Email – wawer.zgn@um.warszawa.pl
  3. SMS – nr: 512-828-550 *
  4. WhatsApp – nr: 512-828-550 *
  5. e-PUAP – /ZGNWawer/SkrytkaESP

(*) Numer telefonu komórkowego podany powyżej służy jedynie do kontaktu SMS i WhatsApp. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (22) 277-35-00.

Przy wybraniu kontaktu poprzez SMS lub WhatsApp prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania składającego wniosek.

Nasze biuro w siedzibie ZGN Wawer od 16 marca 2020r. do odwołania będzie otwarte dla interesantów w godzinach 10.00-14.00.

 

Pracownicy ZGN są dalej do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo na dotychczasowych zasadach w godzinach 7.00-15.00.

 

 Warszawa, dnia 25.05.2020

Dyrektor ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Piotr Stefański