Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer informuje, że na podstawie

Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz na podstawie Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych istnieje możliwość jednokrotnego obniżenia czynszu lokali użytkowych będących własnością m.st. Warszawy z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych. Maksymalny okres obniżki nie może przekroczyć 3 miesięcy w okresie 5 lat.

 Wnioski składać mogą wszyscy najemcy miejskich lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii, w szczególności najemcy:

obiektów gastronomicznych (restauracji, kawiarni, barów itp.), hoteli, ośrodków kulturalnych, obiektów sportowych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz handlu detalicznego i sklepów, które z uwagi na prowadzone ograniczenia nie mogą prowadzić normalnej działalności.

 

Wszystkie wnioski rozpatrywane będą indywidualnie po złożeniu pisma wraz z uzasadnieniem  w jaki sposób pandemia wpłynęła na działalność najemcy i w jakim stopniu.

 Skala obniżki uzależniona będzie od tego czy najemca całkowicie zamknął lokal, czy też świadczy usługi w ograniczonym stopniu.

 

Jednocześnie informujemy, że Uchwała nr LXXXIX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej przewiduje, że na wniosek dłużnika można:

– odroczyć spłatę całości lub części należności lub

– rozłożyć na raty całość lub część należności.