Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer zawiadamia, że z dniem 16 marca 2021 r. ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę 70 stanowisk wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej z samochodu, na terenie Targowiska Falenica, położonego przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie na okres do 3 lat.

Do Pobrania:

Treść ogłoszenia

Regulamin konkursu ofert na dzierżawę stanowisk 

Zestawienie stanowisk przeznaczonych do dzierżawy 

Wzór umowy dzierżawy stanowiska

Rzut stanowisk – wersja do podglądu

Druki do pobrania i wypełnienia:

Formularz ofertowy do konkursu

oświadczenie małżonka

oświadczenie 777 k.p.c.