od dnia 10.07.2017 r. w siedzibie ZGN w Dzielnicy Wawer ul. Trakt Lubelski 353 i w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 zostały podane do publicznej wiadomości na okres
21 dni wykazy nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonych do wydzierżawienia:
– wykaz nr 36/2017 – ul. Podkowy 15
– wykaz nr 37/2017 – ul. Podkowy 15
– wykaz nr 38/2017 – ul. Garncarska 23,23A
– wykaz nr 39/2017 – ul. Podkowy 15
– wykaz nr 40/2017 – ul. Kąkolowa 30