od dnia 10.11.2017 r. w siedzibie ZGN w Dzielnicy Wawer ul. Trakt Lubelski 353 i w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 zostały podane do publicznej wiadomości na okres
21 dni wykazy nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonych do wydzierżawienia:

– wykaz nr 58/2017 – ul. Panny Wodnej 50

– wykaz nr 59/2017 – ul. Włókiennicza 86

– wykaz nr 60/2017 – ul. Barcewicza 6, Chryzantemy

– wykaz nr 61/2017 – ul. Króla Maciusia

– wykaz nr 62/2017 – ul. Barcewicza 6, Chryzantemy