Godziny urzędowania

Dyrektor

Przyjęcia interesantów : środa 12:00 – 14:00
Zapisy w sekretariacie – codziennie

 

Z-ca Dyrektora ds Techniczno-Eksploatacyjnych

codziennie w godzinach pracy

 

Dział Windykacji

poniedziałki 14:00 – 16:00
wtorek, czwartek 12:00 – 15:00

 

Administratorzy

codziennie w godzinach pracy