Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego – 1 etat.

Ogłoszenie