Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty – 1 etat.

ogłoszenie