Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO branży sanitarnej lub budowlanej w Dziale Nadzoru Technicznego – 1 etat

Ogłoszenie