Inspektor nadzoru inwestorskiego branży budowlanej

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej – 1 etat. Ogłoszenie

Główny księgowy

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego – 1 etat. Ogłoszenie    

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży budowlanej

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego branży budowlanej  – 1 etat. Ogłoszenie    

Główny księgowy

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego – 1 etat. Ogłoszenie   

Główny specjalista w Dziale Eksploatacji i Obsługi

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty – 1 etat. ogłoszenie  

Administrator budynków mieszkalnych

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze – 1 etat. Ogłoszenie      

Referent w Dziale Eksploatacji i Obsługi

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent – 1 etat Ogłoszenie  

Specjalista ds. Inwestycji

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. Inwestycji – 1 etat Ogłoszenie  

Specjalista w Dziale Terenów Zielonych

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Terenów Zielonych – 1 etat ogłoszenie  

Inspektor ds. nieruchomości

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. nieruchomości – 0,75 etatu Ogłoszenie