WSTĘPNA DEKLARACJA dzierżawy stanowiska handlowego do prowadzenia działalności z samochodu na terenie „Targowiska Falenica”

Pliki do pobrania pliki: 1.      Mapa stanowisk z wysokościami 2.      Wstępna deklaracja dzierżawy 3.      Obmiar miejsc do handlu z samochodów

Obniżka czynszu – informacje

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy informuje, że na podstawie Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz na podstawie Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych istnieje możliwość jednokrotnego obniżenia czynszu lokali użytkowych będących własnością m.st. Warszawy z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych. Maksymalny okres obniżki nie może przekroczyć 3 miesięcy w okresie 5 lat.  Wnioski składać mogą wszyscy najemcy miejskich lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii, w szczególności najemcy: obiektów gastronomicznych (restauracji, kawiarni, barów itp.), hoteli, ośrodków kulturalnych, obiektów sportowych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz handlu detalicznego i sklepów, które z uwagi na prowadzone ograniczenia nie mogą prowadzić normalnej działalności.   Wszystkie wnioski rozpatrywane będą indywidualnie po złożeniu pisma wraz z uzasadnieniem  w jaki sposób pandemia wpłynęła na działalność najemcy i w jakim stopniu. Skala obniżki uzależniona będzie od tego czy najemca całkowicie zamknął lokal, czy też świadczy usługi w ograniczonym stopniu.   Jednocześnie informujemy, że Uchwała nr LXXXIX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej przewiduje, że na wniosek dłużnika można: – odroczyć spłatę całości lub części należności lub – rozłożyć na raty całość lub część należności.

KORONAWIRUS – aktualne zasady

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 kwietnia 2020r. NA TARGOWISKU MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE  57 OSÓB. 3 OSOBY NA 1 STANOWISKO HANDLOWE.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Uchwały Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 12 marca 2020r.

Uchwały Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 12 marca 2020r. Uchwała 783/2020

Informacja dotycząca zmian w pawilonach handlowych z dnia 08-05-2019 r.

ZGN Wawer przekazuje informację dotyczącą możliwości wykonania zmian w pawilonach handlowych. Do pobrania TUTAJ