Informacja

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje o
zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Targowiska Falenica, ul. Trocinowa 1.

Stawka obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2021 r

1. Pawilon handlowy – 65,00 zł/miesiąc