ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 156 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
aktualny 449/NZ/2018 Podłączenie budynku przy ul. Czytelniczej 7a do kotłowni centralnej przy budynku przy ul. Czytelniczej 7 w Warszawie. art 4 pkt 8 14.08.2018 20.08.2018
Aktualne NZ/390/2018 Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie przetarg nieograniczony 10.08.2018 24.08.2018
Aktualne NZ/418/2018 Remont i płukanie instalacji c. o. w budynku przy ul. Trakt Lubelski 351 w Warszawie art 4 pkt 8 09.08.2018 16.08.2018r.
aktualny 510/NZ/2018 Wydzielenie łazienki i wymiana instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 m 6 w Warszawie. art 4 pkt 8 17.08.2018
Aktualne 444/NZ/2018 Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 46 w Warszawie przetarg nieograniczony 24.08.2018 do godz. 10:00
aktualny 502/NZ/2018 Wymiana sztycy i pionu głównego elektrycznego w budynku mieszkalnym przy ul. Filmowej 58 w Warszawie. art 4 pkt 8 13.08.2018
aktualny 445/NZ/2018 Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie przetarg nieograniczony 08.08.2018 23.08.2018
aktualny 461/NZ/2018 Dostawa i wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w lokalach w budynkach przy ul. Wilgi 34 m 4, Kąkolowej 30 m 2 i ul. Kąkolowej 30A m 1, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 07.08.2018 16.08.2018
Aktualne NZ/488/2018 Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Lokalnej 65 m 3, Lokalnej 65 m 4 i Lokalnej 65 m 5 w Warszawie. przetarg nieograniczony 23.08.2018r.
unieważnione NZ/470/2018 Remont i płukanie instalacji c. o. w budynku przy ul. Trakt Lubelski 351 w Warszawie art 4 pkt 8 06.08.2018 10.08.2018r.
Aktualne 473/NZ/2018 budowa klatki schodowej i szybu wraz z montażem platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych oraz wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Zalipie 17 w celu dostosowania tego obiektu do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 grudnia 2010 roku. przetarg nieograniczony 22.08.2018 do godz. 10:00
Aktualne NZ/487/2018 modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Derkaczy 57 m 2, Derkaczy 57 m 3, Patriotów 95 m 1, Patriotów 95 m 5, Patriotów 95 m 6 w Warszawie. przetarg nieograniczony 21.08.2018r.
aktualny 483/NZ/2018 Dostawa fabrycznie nowych (10 szt.) grzejników konwektorowych 2000W, 230V DX422T firmy Dimplex do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 10.08.2018
aktualny 491/NZ/2018 Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 5 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 27.08.2018
aktualny 381/NZ/2018 Wymiana balustrady balkonu i wymiana podłogi w budynku mieszkalnym przy ul. Widocznej 61 m 3 w Warszawie art 4 pkt 8 03.08.2018 10.08.2018
aktualny 263/NZ/2018 Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie. przetarg nieograniczony 24.08.2018
Aktualne NZ/454/2018 Utrzymanie czystości i zieleni na terenie osiedla Falenica w Warszawie. przetarg nieograniczony 10.08.2018r.
aktualny 434/NZ/2018 Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 9 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 22.08.2018
aktualny 442/NZ/2018 Remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Rozkosznej 2 m 2 w Warszawie. art 4 pkt 8 02.08.2018 6.08.2018
Aktualne NZ/467/2018 Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Błękitnej 60A, Derkaczy 3 m 2, Derkaczy 3a m 1, Wilgi 34 m 10, Włókienniczej 64/66 m 3, Włókienniczej 64/66 m 6/7, Włókienniczej 64/66 m 11 w Warszawie przetarg nieograniczony 01.08.2018 17.08.2018r.