ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 523 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Aktualne 342/NZ/2020 Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer. przetarg nieograniczony 16.07.2020 24.07.2020 do godz. 10:00
Aktualne NZ/371/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 5 w Warszawie. przetarg nieograniczony 14.07.2020 29.07.2020r.
Aktualne Nz/365/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 m 9 w Warszawie. przetarg nieograniczony 10.07.2020 27.07.2020r.
Aktualne 356/NZ/2020 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN. art 4 pkt 8 08.07.2020 13.07.2020
Postępowanie zakończone NZ/352/2020 Remont instalacji wod.-kan. i c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 m 9 w Warszawie. art 4 pkt 8 07.07.2020 13.07.2020r.
Aktualne 348/NZ/2020 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23 m 8 w Warszawie. art 4 pkt 8 06.07.2020 14.07.2020
Aktualne 347/NZ/2020 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 m 9 w Warszawie. art 4 pkt 8 14.07.2020
Aktualne 335/NZ/2020 Zakup i dostawa 660 m² fabrycznie nowej wykładziny podłogowej PCV WV-LEN-DELTA do magazynu ZGN w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy przy ul. Trakt Lubelski 353. art 4 pkt 8 13.07.2020
Zakończone 341/NZ/2020 Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 03.07.2020 10.07.2020 do godz 10:00
Aktualne 343/NZ/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 m 1 w Warszawie. przetarg nieograniczony 20.07.2020
Aktualne 344/NZ/2020 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kosodrzewiny 24/26 m 20 w Warszawie. art 4 pkt 8 8.07.2020
Aktualne 329/NZ/2020 Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 01.07.2020 15.07.2020 do godz. 10:00
Aktualne 338/NZ/2020 Monitoring stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 i ul. Kresowej 33 w Warszawie. art 4 pkt 8 7.07.2020
Aktualne 293/NZ/2020 Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 29.06.2020 7.07.2020
Aktualne NZ/334/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia7A m 156 w Warszawie. przetarg nieograniczony 14.07.2020
Aktualne 333/NZ/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Hertza 1 m 3 w Warszawie. przetarg nieograniczony 15.07.2020
Aktualne 337/NZ/2020 Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Bystrzyckiej 46, ul. Lawinowej 6, ul. Wilgi 51, ul. Zapomnianej 2, ul. Żywokostowej 11 w Warszawie. przetarg nieograniczony 26.06.2020 10.07.2020
Aktualne 320/NZ/2020 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbkami ościeży w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 25.06.2020 30.06.2020
Aktualne NZ/328/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 21 m 1 w Warszawie. przetarg nieograniczony 24.06.2020 10.07.2020r.
Aktualne 327/NZ/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Wielowiejskiej 6 m 2 w Warszawie. przetarg nieograniczony 10.07.2020