ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 45 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Aktualne 177/NZ/2018 Wydzielenie pomieszczenia na łazienkę w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 10 m 5 w Warszawie. art 4 pkt 8 18.04.2018 24.04.2018
Aktualne 180/NZ/2018 Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 17.04.2018 7.05.2018
Aktualne NZ/191/2018 Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wody użytkowej z wymianą pieców na paliwo gazowe oraz montaż kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 w Warszawie. przetarg nieograniczony 16.04.2018 30.04.2018
Aktualne 192/NZ/2018 Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie. przetarg nieograniczony 30.04.2018
Aktualne 170/NZ/2018 Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie przetarg nieograniczony 13.04.2018 27.04.2018
Aktualne 178/NZ/2018 Przeprowadzenie kontroli rocznej wyposażenia 18 placów zabaw i 2 siłowni plenerowych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer oraz sporządzenie dokumentacji i protokołów kontrolnych zgodnie z zaleceniami Urzędu m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 12.04.2018 17.04.2018
Aktualne 222/NZ/2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 31 lok 11; 16; 29; 30; 37; 41; 42 oraz w budynku przy ul. Kresowej 33 lok 1; 2; 4; 5; 7; 8; 14; 17; 27; 29; 30; 37 w Warszawie. przetarg nieograniczony 10.04.2018 23.04.2018 do godz 10:00
Aktualne 161/NZ/2018 Remont pustostanu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 57 w Warszawie. przetarg nieograniczony 09.04.2018 23.04.2018
Aktualne 177/NZ/2018 Wydzielenie pomieszczenia na łazienkę w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 10 m 5 w Warszawie. art 4 pkt 8 06.04.2018 11.04.2018
Aktualne 176/NZ/2018 Wymiana instalacji i szamba na posesji przy ul. Wielowiejskiej 6 Warszawie. art 4 pkt 8 05.04.2018 9.04.2018
Aktualne NZ/208/2018 Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcewicza 6 m 2, ul. Derkaczy 3a m 1, ul. Derkaczy 3a m 4, ul. Derkaczy 57 m 2, ul. Derkaczy 57 m 3, ul. Derkaczy 59a m 3, ul. Garncarskiej 3a m 2, ul. Garncarskiej 23 m 1, ul. Garncarskiej 23 m 1a, ul. Kąkolowej 52a m 1 6 w Warszawie. przetarg nieograniczony 04.04.2018 16.04.2018r.
Postępowanie zakończone 207/NZ/2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 33 lok 3;12;15;18;19;20;21;22;23;24;25;26;31;33;34;35;36 w Warszawie. przetarg nieograniczony 03.04.2018 18.04.2018 do godz. 10:00
aktualny NZ/175/2018 Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Ecoline Ultima CWD w budynkach mieszkalnych przy ul. Bystrzyckiej 19 m 3, Filmowej 34/36 m. 1, Kłodzkiej 87 m. 1, Kąkolowej 30 m. 7, Lokalnej 65 m. 3, 4 i 5, Oliwkowej 14 m. 4, 5 i 6, Derkaczy 3 m. 1, Derkaczy 59B m. 5, Garncarskiej 59 m. 3 i 5, Kosodrzewiny 24/26 m. 14, Oleckiej 16 m. 1 i 3, Patriotów 95 m. 6 w Warszawie. przetarg nieograniczony 11.04.2018r.
Aktualne 202/NZ/2018 Dostawę fabrycznie nowych ubrań roboczych do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy art 4 pkt 8 29.03.2018 4.04.2018
Aktualne 177/NZ/2018 Wydzielenie pomieszczenia na łazienkę w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 10 m 5 w Warszawie. art 4 pkt 8 5.04.2018
Aktualne 180/NZ/2018 Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 16.04.2018
Aktualne 196/NZ/2018 zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 31 lok 3;6; 7;8;10;12;13;14;15;17;18;20;21;22;23;25;26;33;36;40;43;44;45;46;47;48; przetarg nieograniczony 13.04.2018
Postępowanie zakończone NZ/182/2018 Remont instalacji c. o. i instalacji wod.-kan. w lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Kąkolowej 30 w Warszawie. art 4 pkt 8 28.03.2018 5.04.2018r.
Aktualne 188/NZ/2018 Wymiana pieców na paliwo stałe typu Koza w budynkach przy ul. Derkaczy 59B; ul. Regionalnej 10 przetarg nieograniczony 11.04.2018 godz 10:00
Aktualne NZ/183/2018 Remont instalacji c. o. w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Rzeźbiarskiej 34/36 w Warszawie. art 4 pkt 8 4.04.2018