ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 478 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Aktualne 185/NZ/2020 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 49 m 1 w Warszawie. art 4 pkt 8 10.04.2020 16.04.2020
Aktualne NZ/168/2020 Wykonanie audytów energetycznych dla zadania polegającego na doposażeniu budynków w instalację gazową, c.o., ccw., z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji oraz termomodernizacja budynków. art 4 pkt 8 02.04.2020 09.04.2020r.
Aktualne Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY Aukcja 30.03.2020 06.04.2020r.
Unieważnione Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY Aukcja 23.03.2020 27.03.2020r.
Unieważnione Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY Aukcja 19.03.2020 23.03.2020 o godz 10:30
Postępowanie zakończone 128/NZ/2020 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer. przetarg nieograniczony 12.03.2020 17.03.2020
Postępowanie zakończone 115/NZ/2020 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Rzeźbiarskiej 34/36 m 2 w Warszawie. art 4 pkt 8 04.03.2020 9.03.2020
Postępowanie zakończone 98/NZ/2020 Wykonanie remontu instalacji wod.-kan. oraz c.o. w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15 w Warszawie. art 4 pkt 8 28.02.2020 5.03.2020
Postępowanie zakończone 68/70/71/72/NZ/2020 Konserwacja stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13, ul. Patriotów 114 i ul. I Poprzecznej 14 w Warszawie. art 4 pkt 8 26.02.2020 06.03.2020 do godz 10:00
Unieważnione 68/70/71/72/NZ/2020 świadczenia usług w zakresie prowadzenia stałego dozoru technicznego urządzeń do uzdatniania wody, zamontowanych w stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13 w Klubie osiedlowym „Zastów”, ul. I Poprzecznej 14 i ul. Patriotów 114 w Warszawie w celu utrzymania ich w ciągłej sprawności oraz zapewnieniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej. art 4 pkt 8 19.02.2020 24.02.2020 do godz. 10:00
Postępowanie zakończone 80/NZ/2020 Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych oraz siedzibach ZGN, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 17.02.2020 24.02.2020
Postępowanie zakończone 79/NZ/2020 prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 13.02.2020 18.02.2020
Postępowanie zakończone 66/NZ/2020 Monitoring stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 w Warszawie. art 4 pkt 8 07.02.2020 12.02.2020
Postępowanie zakończone NZ/67/2020 Wykonanie monitoringu stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 33 w Warszawie. art 4 pkt 8 12.02.2020r.
Postępowanie zakończone 65/2020 Świadczenie usług w zakresie usuwania rozlewisk na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 05.02.2020 10.02.2020
Postępowanie zakończone 37/NZ/2020 prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 20.01.2020 27.01.2020
Postępowanie zakończone 966/NZ/2019 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 07.01.2020 15.01.2020
Postępowanie zakończone 914/NZ/2019 Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach mieszkalnych I użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 03.01.2020 14.01.2020 do godz. 10:00
Postępowanie zakończone 959/NZ/2019 Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 31.12.2019 8.01.2020
Postępowanie zakończone NZ/931/2019 Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku użytkowym – targowisko przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie art 4 pkt 8 30.12.2019 03.01.2020r.