ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 590 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Postępowanie zakończone NZ/2/2021 Świadczenie usług w zakresie usuwania rozlewisk na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. ustawy Pzp nie stosuje się 07.01.2021 12.01.2021r.
Postępowanie zakończone NZ/792/2020 Świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezodoryzacji oraz usuwania gniazd os i szerszeni w budynkach i na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 30.12.2020 05.01.2021r.
Postępowanie zakończone NZ/696/2020 Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach użytkowych na targowisku przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie, oddanych do użytkowania w I i II etapie budowy targowiska. art 4 pkt 8 05.01.2021r.
Postępowanie zakończone 634/NZ/2020 Ochrona mienia na targowisku przy ul. Trocinowej 1, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych. przetarg nieograniczony 16.12.2020 22.12.2020 do godz. 10:00
Aktualne NZ/766/2020 Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie. przetarg nieograniczony 15.12.2020 21.12.2020r.
Aktualne NZ/612/2020 Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania prządku na terenie targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie. przetarg nieograniczony 14.12.2020 18.12.2020r.
Postępowanie zakończone 662/NZ/2020 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 11.12.2020 18.12.2020 do godz. 10:00
Aktualne NZ/759/2020 Remont instalacji c.o. z wymianą kotła na paliwo stałe na pompę ciepła powietrze-woda typu Split w budynku mieszkalnym przy ul. Lokalnej 65 m 4 w Warszawie. art 4 pkt 8 14.12.2020r.
Aktualne NZ/760/2020 Remont instalacji c.o. z wymianą kotła na paliwo stałe na pompę ciepła powietrze-woda typu Split w budynku mieszkalnym przy ul. Lokalnej 65 m 3 w Warszawie. art 4 pkt 8 14.12.2020r.
Aktualne 695/NZ/2020 prowadzenie bieżącej konserwacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych wraz z usuwaniem bieżących awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. art 4 pkt 8 10.12.2020 15.12.2020
Aktualne 720 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN. art 4 pkt 8 14.12.2020
Aktualne 730 Konserwacja stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13, ul. Patriotów 114 i ul. I Poprzecznej 14 w Warszawie. art 4 pkt 8 09.12.2020 19.12.2020r.
Aktualne NZ/641/2020 Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie. art 4 pkt 8 08.12.2020 16.12.2020r.
Aktualne 725 Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 11.12.2020r.
Postępowanie zakończone 745/NZ/2020 Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3 oraz przy ul. Łasaka 46 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych. przetarg nieograniczony 14.12.2020 do godz. 10:00
Aktualne 741/NZ/2020 Remont instalacji c.o., wymiana urządzenia grzewczego na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy Włókienniczej 64/66 m 8 w Warszawie. art 4 pkt 8 14.12.2020
Aktualne 735/NZ/2020 Zakup i dostawa 22 sztuk fabrycznie nowych laptopów oraz 4 sztuk stacjonarnych fabrycznie nowych zestawów komputerowych biurowych typu All In One dla potrzeb ZGN. art 4 pkt 8 07.12.2020 10.12.2020 do godz. 10:00
Aktualne NZ/697/2020 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN. art 4 pkt 8 10.12.2020r.
Aktualne NZ/723/2020 Remont instalacji wod.-kan. i instalacji c.o. z montażem pompy ciepła powietrze-powietrze typu Split w budynku mieszkalnym przy ul. Kosodrzewiny 24/26 m 18 w Warszawie. art 4 pkt 8 04.12.2020 08.12.2020r.
Aktualne 655 Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 14.12.2020r.