ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 285 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Aktualne 284/NZ/2019 Remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie. przetarg nieograniczony 22.05.2019 7.06.2019
Aktualne 279/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie. przetarg nieograniczony 21.05.2019 05.06.2019 do godz. 10:00
Aktualne 269 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Maciejowickiej 1 i 1A, ul. Jabłecznej 3, ul. Skokowej 7 i 8 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. przetarg nieograniczony 29.05.2019
Aktualne 264/NZ/2019 Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 16.05.2019 30.05.2019 do godz. 10:00
Unieważnione NZ/254/2019 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie art 4 pkt 8 15.05.2019 20.05.2019r.
Aktualne NZ/224/209 Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach – siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie. art 4 pkt 8 21.05.2019r.
Unieważnione NZ/224/2019 Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach – siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie art 4 pkt 8 10.05.2019 15.05.2019r.
Aktualne 235/NZ/2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. przetarg nieograniczony 09.05.2019 21.05.2019
Aktualne 206/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie. przetarg nieograniczony 24.05.2019 do godz. 10:00
Aktualne 252/NZ/2019 Wymiana balustrady balkonu i wymiana podłogi w budynku mieszkalnym przy ul. Widocznej 77 m 2 i 3 w Warszawie art 4 pkt 8 15.05.2019
Aktualne NZ/243/2019 Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23A w Warszawie przetarg nieograniczony 08.05.2019 23.05.2019r.
Unieważnione NZ/254/2019 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie art 4 pkt 8 13.05.2019r.
Aktualne 195/NZ/2019 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uroczej 20 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię. przetarg nieograniczony 22.05.2019
Aktualne 242/NZ/2019 Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie. przetarg nieograniczony 02.05.2019 20.05.2019
Aktualne NZ/199/2019 Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie. przetarg nieograniczony 30.04.2019 16.05.2019r.
Unieważnione NZ/224/2019 Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach – siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie. art 4 pkt 8 6.05.2019r.
Aktualne 230/NZ/2019 Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 86 w Warszawie. przetarg nieograniczony 29.04.2019 16.05.2019
Unieważnione 195/NZ/2018 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uroczej 20 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię. przetarg nieograniczony 09.04.2019 25.04.2019
Postępowanie zakończone 184/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie. przetarg nieograniczony 29.04.2019 do godz 10:00
Aktualne NZ/186/2019 Remont pustostanu w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 81 w Warszawie przetarg nieograniczony 08.04.2019 24.04.2019r.