ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 257 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Aktualne 110/2019 Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 22.02.2019 4.03.2019r.
Aktualne 105/NZ/2019 Wymiana pieca gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 31 m 1 w Warszawie. art 4 pkt 8 21.02.2019 27.02.2019
Aktualne NZ/82/2019 Remont pustostanu w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 81 w Warszawie przetarg nieograniczony 18.02.2019 04.03.2019r.
Aktualne NZ/84/2019 Remont pustostanu – lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 w Warszawie przetarg nieograniczony 14.02.2019 1.03.2019r.
Aktualne 86/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 16 w budynku mieszkalnym przy ul. Nowogrodzkiej 48 w Warszawie. przetarg nieograniczony 13.02.2019 27.02.2019 do godz. 10:00
Aktualne 83/NZ/2019 Remont pustostanu – lokalu nr 14 w budynku mieszkalnym przy ul. Siennej 43A w Warszawie. przetarg nieograniczony 08.02.2019 25.02.2019
Aktualne 77/NZ/2019 Remont pustostanu – lokalu nr 152 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 7A w Warszawie. przetarg nieograniczony 07.02.2019 22.02.2019
Aktualne 70/NZ/2019 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 103 m 3 w Warszawie. art 4 pkt 8 06.02.2019 11.02.2019
Postępowanie zakończone NZ/47/2019 Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 23.01.2019 28.01.2019r.
aktualny 800/NZ/2018/2019 Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 15.01.2019 23.01.2019r
Postępowanie zakończone 24/NZ/2019 Zakup i dostawa 85 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do magazynu ZGN Wawer przy ul. Kaczeńca 2/4 w Warszawie art 4 pkt 8 10.01.2019 15.01.2019r.
Postępowanie zakończone 816/NZ/2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów do wykonania remontów instalacji wod-kan – do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 19.12.2018 21.12.2018
Postępowanie zakończone 817/NZ/2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa grzejników i urządzeń do centralnego ogrzewania dla potrzeb ZGN. art 4 pkt 8 21.12.2018 do godz. 10:00
Postępowanie zakończone 812/NZ/2018 Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer. przetarg nieograniczony 18.12.2018 27.12.2018 do godz. 10:00
Postępowanie zakończone NZ/805/2018 Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2019 roku. przetarg nieograniczony 15.12.2018 27.12.2018r.
Postępowanie zakończone NZ/843/2018 Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się w administrowaniu ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 21.12.2018r.
Postępowanie zakończone 849/NZ/2018 Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem tarcicy – desek o długości od 3 do 5 m w ilości 18m3 do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Płowieckiej 77 w Warszawie. art 4 pkt 8 20.12.2018
Postępowanie zakończone 812/NZ/2018 Serwis i wykonywanie okresowych przeglądów (z wyłączeniem UDT) samochodów służbowych w 2019 roku będących w użytkowaniu ZGN w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. art 4 pkt 8 20.12.2018 do godz 10:00
Postępowanie zakończone 815 Zakup i dostawa fabrycznie nowych 5 szt. pieców BIOPELLET 18/24 firmy FERROLI do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 19.12.2018
Postępowanie zakończone 814/NZ/2018 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 4 lub Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 27.12.2018