ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 401 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Aktualne 552/NZ/2019 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 22.10.2019 29.10.2019 do godz. 10:00
Aktualne 651/NZ/2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku użyteczności publicznej przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie w instalację klimatyzacji. art 4 pkt 8 28.10.2019
Aktualne NZ/616/2019 Wymiana kotła gazowego w budynku użytkowym przy ul. Trakt Lubelski 355 w Warszawie art 4 pkt 8 29.10.2019r.
Aktualne 640/NZ/2019 montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie – II etap. art 4 pkt 8 21.10.2019 25.10.2019
Aktualne 637/NZ/2019 Usługi remontowo – budowlane na 4 placach zabaw administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer . art 4 pkt 8 28.10.2019
Aktualne NZ/627/2019 Remont pustostanu w lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 22C w Warszawie przetarg nieograniczony 18.10.2019 4.11.2019r.
Aktualne 545/NZ/2019 Wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Widocznej 77 w Warszawie art 4 pkt 8 17.10.2019 22.10.2019
Aktualne NZ/617/2019 Wymiana kotła stałopalnego na kocioł na paliwo gazowe w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 11 w Warszawie. przetarg nieograniczony 14.10.2019 28.10.2019r.
Aktualne 589/NZ/2019 Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem 56 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do magazynu ZGN Wawer przy ul. Kaczeńca 2/4 w Warszawie art 4 pkt 8 18.10.2019
Aktualne 602/NZ/2019 Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych posypywarek SAND 600 (rok produkcji 2019 rok) do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 11.10.2019 15.10.2019
Aktualne 591/NZ/2019 Usuwanie rozlewisk oraz czyszczenie studni chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer. przetarg nieograniczony 21.10.2019
Aktualne NZ/615/2019 Wymiana kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wspomnień 38 m 4 w Warszawie art 4 pkt 8 10.10.2019 15.10.2019r.
Aktualne NZ/558/2019 Remont pustostanu w lokalu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie. przetarg nieograniczony 04.10.2019 21.10.2019r.
Aktualne 592/NZ/2019 Remont miejsca pamięci położonego przy ul. 27 Grudnia w Warszawie. art 4 pkt 8 8.10.2019
Aktualne 556/NZ/2019 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbkami ościeży w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 24A m 2 w Warszawie. art 4 pkt 8 03.10.2019 9.10.2019
Aktualne 573/NZ/2019 Wykonanie nasadzeń zastępczych 57 szt. drzew na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 01.10.2019 7.10.2019
Aktualne 572/NZ/2019 Wymiana kotła gazowego w budynku użytkowym przy ul. Samorządowej 10 w Warszawie. art 4 pkt 8 27.09.2019 4.10.2019
Aktualne 565/NZ/2019 Wymiana kotła gazowego w budynku użytkowym przy ul. Żegańskiej 2C w Warszawie. art 4 pkt 8 25.09.2019 2.10.2019
Unieważnione NZ532/2019 Wymiana bezklasowego piecyka wolnostojącego na piec spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 67/69A w Warszawie. przetarg nieograniczony 24.09.2019 11.10.2019r.
Aktualne 554 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Młodej 6; ul. Agrestowej 25; ul. Żegańskiej 2c; ul. Derkaczy 38; ul. Łozinowej 3; ul. Derkaczy 65 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji. przetarg nieograniczony 3.10.2019