ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 538 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Aktualne NZ/425/2020 Świadczenie usług Helpdesk, serwis sieci oraz dzierżawa licencji oprogramowania Microsoft Server Standard, per procesor. art 4 pkt 8 03.09.2020 08.09.2020r.
Aktualne NZ/420/2020 Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku. przetarg nieograniczony 11.09.2020r.
Postępowanie zakończone 417/NZ/2020 Remont ogrodzenia z paneli betonowych na posesji przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie. art 4 pkt 8 25.08.2020 1.09.2020
Aktualne 418/NZ/2020 Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer. przetarg nieograniczony 19.08.2020 26.08.2020 do godz. 10:00
Aktualne 405/NZ/2020 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer. przetarg nieograniczony 18.08.2020 25.08.2020 do godz. 10:00
Aktualne NZ/401/2020 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Arniki 8, ul. Drozdowej 5, u. Drwali 12 i ul. Obszarowej 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe i dostosowaniem kominów do projektowanej instalacji. przetarg nieograniczony 13.08.2020 24./08.2020r.
Aktualne NZ/394/2020 Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie. przetarg nieograniczony 12.08.2020 19.08.2020r.
Aktualne NZ/408/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 5 w Warszawie. przetarg nieograniczony 11.08.2020 27.08.2020r.
Postępowanie zakończone 407/NZ/2020 Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Podkowy 15 w Warszawie. art 4 pkt 8 05.08.2020 11.08.2020 do godz. 10:00
Aktualne 402/NZ/2020 Remont instalacji grzewczej, montaż pompy ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Chryzantemy 1/5 m 5A w Warszawie. art 4 pkt 8 03.08.2020 10.08.2020
Postępowanie zakończone 390/391/NZ/2020 Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach mieszkalnych I użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. przetarg nieograniczony 30.07.2020 12.08.2020 do godz. 10:00
Aktualne NZ/395/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 m 9 w Warszawie. przetarg nieograniczony 29.07.2020 12.08.2020r.
Aktualne NZ/392/2020 Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Włókienniczej 51, 53 i 55, ul. Ciepielowskiej 13, ul. Drozdowej 5a i ul. Trakt Lubelski 351 i 355 w Warszawie. art 4 pkt 8 04.08.2020r.
Postępowanie zakończone 386/NZ/2020 Remont instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 23 m 1A w Warszawie. art 4 pkt 8 28.07.2020 3.08.2020
Postępowanie zakończone 375/NZ/2020 Remont pustostanu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Początkowej 11 w Warszawie. przetarg nieograniczony 22.07.2020 05.08.2020 do godz. 10:00
Postępowanie zakończone 342/NZ/2020 Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer. przetarg nieograniczony 16.07.2020 24.07.2020 do godz. 10:00
Unieważnione NZ/371/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 5 w Warszawie. przetarg nieograniczony 14.07.2020 29.07.2020r.
Unieważnione Nz/365/2020 Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 m 9 w Warszawie. przetarg nieograniczony 10.07.2020 27.07.2020r.
Postępowanie zakończone 356/NZ/2020 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN. art 4 pkt 8 08.07.2020 13.07.2020
Postępowanie zakończone NZ/352/2020 Remont instalacji wod.-kan. i c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 m 9 w Warszawie. art 4 pkt 8 07.07.2020 13.07.2020r.