ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 328 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Postępowanie zakończone 382/NZ/2019 Remont instalacji wod-kan i c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 m 2 w Warszawie. art 4 pkt 8 28.06.2019 8.07.2019
Postępowanie zakończone 365/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Chryzantemy 1/5 w Warszawie. przetarg nieograniczony 17.07.2019 do godz. 10:00
Aktualne 367/NZ/2019 Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie. przetarg nieograniczony 15.07.2019
Postępowanie zakończone NZ/356/2019 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy art 4 pkt 8 26.06.2019 01.07.2019r.
Aktualne 364/NZ/2019 Remont pustostanu – lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 46 w Warszawie. przetarg nieograniczony 12.07.2019
Aktualne 368/NZ/2019 Remont pustostanu – lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie. przetarg nieograniczony 11.07.2019
Aktualne NZ/345/2019 Ochrona mienia na targowisku przy ul. Walcowniczej, ul. Trocinowej, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych. przetarg nieograniczony 18.06.2019 21.06.2019r.
Aktualne 344/NZ/2019 Sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie targowiska Falenica w Warszawie. przetarg nieograniczony 14.06.2019 21.06.2019
Postępowanie zakończone NZ/343/2019 Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej w Warszawie. przetarg nieograniczony 13.06.2019 21.06.2019r.
Aktualne 189/NZ/2019 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 116 m 3 w Warszawie. art 4 pkt 8 12.06.2019 18.06.2019
Postępowanie zakończone 323/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 52 w Warszawie. przetarg nieograniczony 10.06.2019 28.06.2019 do godz. 10:00
Aktualne Nz/314/2019 Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN. przetarg nieograniczony 18.06.2019r.
Aktualne 278/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie. przetarg nieograniczony 24.06.2019 do godz. 10:00
Aktualne 279/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie. przetarg nieograniczony 07.06.2019 26.06.2019 do 10:00
Postępowanie zakończone 206/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie. przetarg nieograniczony 31.05.2019 17.06.2019 do godz. 10:00
Aktualne 300 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Jagody 14 m 2, Hertza 1, Derkaczy 65 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. przetarg nieograniczony 29.05.2019 6.06.2019
Postępowanie zakończone 299 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Zapomnianej 2, ul. Wilgi 51, ul. Żywokostowej 11 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. przetarg nieograniczony 6.06.2019r.
Aktualne NZ/275/2019 Remont instalacji c.o. i ccw z wymianą pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Garncarskiej 19 m 1, Garncarskiej 19 m 3, Garncarskiej 23 m 1, Garncarskiej 23 m 1A, Garncarskiej 59 m 1, Derkaczy 57 m 2, Derkaczy 57 m 3, Junaków 20 m 3, Patriotów 95 m 6 w Warszawie. przetarg nieograniczony 28.05.2019 11.06.2019r.
Aktualne 281/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18L w Warszawie. przetarg nieograniczony 12.06.2019 do 10:00
Postępowanie zakończone 280/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie. przetarg nieograniczony 24.05.2019 10.06.2019 do godz 10:00