ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Znaleziono 261 wyników
StatusNumer postępowaniaPrzedmiot zamówieniaTryb postępowaniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Postępowanie zakończone 849/NZ/2018 Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem tarcicy – desek o długości od 3 do 5 m w ilości 18m3 do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Płowieckiej 77 w Warszawie. art 4 pkt 8 15.12.2018 20.12.2018
Postępowanie zakończone 812/NZ/2018 Serwis i wykonywanie okresowych przeglądów (z wyłączeniem UDT) samochodów służbowych w 2019 roku będących w użytkowaniu ZGN w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. art 4 pkt 8 20.12.2018 do godz 10:00
Postępowanie zakończone 815 Zakup i dostawa fabrycznie nowych 5 szt. pieców BIOPELLET 18/24 firmy FERROLI do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 19.12.2018
Postępowanie zakończone 814/NZ/2018 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 4 lub Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 27.12.2018
unieważnione 800/NZ/2018 Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 14.12.2018 21.12.2018
Postępowanie zakończone 803/NZ/2018 Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych, wysyłanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy art 4 pkt 8 19.12.2018
Postępowanie zakończone 842/NZ/2018 Dostawa fabrycznie nowych 25 szt. pieców Koza AB z wysuwanym popielnikiem do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 18.12.2018
Postępowanie zakończone 807/NZ/2018 Zakup i dostawa licencji Windows Server CAL 2019 per Device oraz Windows Server Standard 2019 do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie art 4 pkt 8 07.12.2018 10.12.2018
Postępowanie zakończone 740/NZ/2018 Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku Żegańskiej 1A, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3, monitorowanie sygnału zainstalowanego przy ul. Korkowej 87 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych. przetarg nieograniczony 05.12.2018 12.12.2018
Postępowanie zakończone 784/NZ/2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowego papieru komputerowego i papieru ksero do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy art 4 pkt 8 04.12.2018 7.12.2018
Postępowanie zakończone NZ/768/2018 Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 109 szt. drzew zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego art 4 pkt 8 30.11.2018 4.12.2018r.
unieważnione 766/NZ/2018 Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: ul. Garncarska 5 m 3, ul. Garncarskiej 23 m 1, ul. Patriotów 49 m 1 w Warszawie. art 4 pkt 8 4.12.2018
Postępowanie zakończone 760/NZ/2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie. art 4 pkt 8 3.12.2018
Postępowanie zakończone NZ/774/2018 Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów ZGN. art 4 pkt 8 29.11.2018 3.12.2018r.
Postępowanie zakończone NZ/751/2018 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kosodrzewiny 24/26 w Warszawie. art 4 pkt 8 28.11.2018 3.12.2018r.
unieważnione NZ/700/2018 Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: ul. Bysławska83 m 9, ul. Dmuchawcowa 11 m 6, ul. Olecka 16 m 1, ul. Olecka 18B, ul. Olecka 20, ul. Włókiennicza 64/66 m 6/7 w Warszawie. art 4 pkt 8 26.11.2018 3.12.2018r.
Postępowanie zakończone 749/NZ/2018 Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Rzeźbiarskiej 34/36 m 1 w Warszawie. art 4 pkt 8 3.12.2018
Postępowanie zakończone 671/NZ/2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowych (5 szt.) kuchenek elektrycznych 4 płytowych z piekarnikiem firmy Amica typ 58CE1.30HMSQ do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 30.11.2018
Postępowanie zakończone 741/NZ/2018 Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy art 4 pkt 8 22.11.2018 28.11.2018
unieważnione 671/NZ/2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowych (5 szt.) kuchenek elektrycznych 4 płytowych z piekarnikiem firmy Amica typ 58CE1.30HMSQ do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. art 4 pkt 8 26.11.2018