Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 86 w Warszawie.

Numer postępowania: 230/NZ/2019
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

16.05.2019

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——