Nazwa zamówienia

Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23A w Warszawie

Numer postępowania: NZ/243/2019
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

23.05.2019r. do godz. 10;00

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——