Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymiana kotła na paliwo gazowe oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownie gazową w budynkach przy ul. Młodej 20, 20A i 24 w Warszawie

Numer postępowania: 250
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Szczegóły:

Status

unieważnione

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

25.05.2018 r.

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——

Nazwa zamówienia

Numer postępowania: xxx
Przedmiot zamówienia: xxx

Szczegóły:

Status

——

Rodzaj zamówienia

——

Tryb postępowania

——

Termin składania ofert

——

Możliwość składania ofert częściowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

——

Pliki do pobrania:

pliki