Budowa pomieszczenia na kotłownię gazową, budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymianą kotła na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Czytelniczej 7 w Warszawie.

Numer postępowania: 251/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

29.05.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——