Budowa pomieszczenia na kotłownię gazową, budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymianą kotła na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Technicznej 14 w Warszawie.

Numer postępowania: 252/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Postepowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

24.05.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——