1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Marysińskiej 21 w Warszawie.

Numer postępowania: 271/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

22.05.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——