Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uroczej 20 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię.

Numer postępowania: 195/NZ/2019
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

22.05.2019

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——