Nazwa zamówienia

Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem dwufunkcyjnych pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania w budynkach przy ul. Drwali 12 oraz przy ul. Arniki 8 w Warszawie.

Numer postępowania: xxx
Przedmiot zamówienia: xxx

Szczegóły:

Status

——

Rodzaj zamówienia

——

Tryb postępowania

——

Termin składania ofert

——

Możliwość składania ofert częściowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

——

Pliki do pobrania:

https—zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

pliki