Nazwa zamówienia

Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie

Numer postępowania: NZ/685/2018
Przedmiot zamówienia: dostawy

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

dostawy

Tryb postępowania

art. 4 pkt 8

Termin składania ofert

13.11.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——