Dostawa fabrycznie nowych 25 szt. pieców Koza AB z wysuwanym popielnikiem do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Numer postępowania: 842/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: dostawa

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

dostawa

Tryb postępowania

art. 4 pkt. 8

Termin składania ofert

18.12.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——