Dostawa fabrycznie nowych ubrań roboczych do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Numer postępowania: 670/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: dostawa

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

dostawa

Tryb postępowania

art. 4 pkt. 8

Termin składania ofert

5.11.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——