Nazwa zamówienia:

Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca na kocioł piątej klasy emisji spalin w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 54 w Warszawie.

Numer postępowania: NZ/530/2018
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Szczegóły:

Status

zakończone

Rodzaj zamówienia

roboty budowlane

Tryb postępowania

zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 4

Termin składania ofert

—–

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——