Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.

Numer postępowania: 812/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: monitoring środowiska i usuwanie dzikich wysypisk śmieci

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

usługi

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

27.12.2018 do godz. 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

——