• Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z  nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku Żegańskiej 1A, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3, monitorowanie sygnału zainstalowanego przy ul. Korkowej 87 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych.

 

Numer postępowania: 740/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: usługa

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

usługa

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony z aukcją

Termin składania ofert

12.12.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——