Nazwa zamówienia

Okresowa 5-letnia kontrola stanu technicznego, sprawności i wartości użytkowej budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN Wawer, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

Numer postępowania: xxx
Przedmiot zamówienia: xxx

Szczegóły:

Status

——

Rodzaj zamówienia

——

Tryb postępowania

——

Termin składania ofert

——

Możliwość składania ofert częściowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

——

Pliki do pobrania:

https—zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

pliki