Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie.

Numer postępowania: 184/NZ/2019
Przedmiot zamówienia: remont pustostanu

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

29.04.2019 do godz. 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

——