Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie.

Numer postępowania: 279/NZ/2019
Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wod-kan

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

05.06.2019 do godz. 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

——