Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa grzejników i urządzeń do centralnego ogrzewania dla potrzeb ZGN.

Numer postępowania: 817/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: dostawa grzejników i urządzeń do c.o.

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

dostawy

Tryb postępowania

art. 4 pkt 8

Termin składania ofert

21.12.2018 do godz. 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

——