Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 33 lok 3;12;15;18;19;20;21;22;23;24;25;26;31;33;34;35;36 w Warszawie.

Numer postępowania: 207/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż pieców

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

10 maja 2018 di godz 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

——