Remont elewacji budynku i ścian fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Maciejowickiej 1 Warszawie

Numer postępowania: NZ/261/2018
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

5.06.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——