1. Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie.

Numer postępowania: 263/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

unieważnione

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

4.06.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——