Nazwa zamówienia:

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Burzliwej 4 m 3 i 4 w Warszawie

Numer postępowania: NZ/658/2018
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

7.11.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——