Nazwa zamówienia

Remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 86 w Warszawie.

Numer postępowania: xxx
Przedmiot zamówienia: xxx

Szczegóły:

Status

——

Rodzaj zamówienia

——

Tryb postępowania

——

Termin składania ofert

——

Możliwość składania ofert częściowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

——

Pliki do pobrania:

https—zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

pliki