Remont instalacji elektrycznej zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Włókienniczej 64/66 w Warszawie.

Numer postępowania: 386/NZ/2021
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Aktualne

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb postępowania

Bez stosowania ustawy Pzp

Termin składania ofert

30.07.2021

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——