Remont pustostanu – lokalu nr 152 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 7A w Warszawie.

Numer postępowania: 77/NZ/2019
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

22.02.2019

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——