Nazwa zamówienia: Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 4 w Warszawie

Numer postępowania: NZ/562/2018
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

roboty budowlane

Tryb postępowania

Zamówienie z wolnej ręki, art. 67 ust. 1 pkt 4

Termin składania ofert

——

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——