Nazwa zamówienia

Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach – siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie.

Numer postępowania: NZ/224/2019
Przedmiot zamówienia: Usługi

Szczegóły:

Status

Unieważnione

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb postępowania

art. 4 pkt 8

Termin składania ofert

6.05.2019r. do godz. 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——