Świadczenie usług Helpdesk, serwis sieci oraz dzierżawa licencji oprogramowania Microsoft Server Standard, per procesor

Numer postępowania: NZ/255/2018
Przedmiot zamówienia: Usługi

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

Usługa

Tryb postępowania

art. 4 pkt 8

Termin składania ofert

14.05.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——