Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Numer postępowania: 800/NZ/2018/2019
Przedmiot zamówienia: usługi

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

usługi

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

23.01.2019r.

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——