Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Numer postępowania: 800/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: usługi

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

usługi

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

21.12.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——