Nazwa zamówienia

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się w administrowaniu ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Numer postępowania: NZ/843/2018
Przedmiot zamówienia: usługi

Szczegóły:

Status

Postępowanie zakończone

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

21.12.2018r. do godz. 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

nie

——