Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 4 lub Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Numer postępowania: 814/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: usługi

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

usługi

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

27.12.2018

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

——