Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach  administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Numer postępowania: 673/NZ/2018
Przedmiot zamówienia: Przemurowanie kominów

Szczegóły:

Status

aktualne

Rodzaj zamówienia

roboty budowlane

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

do 14.11.2018 do godz. 10:00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

——